Minskad El -förbrukning

Hej alla BBK’are

Vi fick vår elräkning häromdagen för perioden Dec-22-Feb-23, den slutade på 31.800:- vilket är mycket bra.
December o januari lyckades vi minska vår förbrukning med 50% och februari låg minskningen på 30%, gentemot samma period föregående år.

Styrelsen vill tacka alla som har hjälpt till att hålla förbrukningen nere.
Vi hoppas på fortsatt förståelse på att vi kommer att göra allt för hålla förbrukningen nere.


Det är ju trots allt alla våra pengar det handlar om.

Med vänlig hälsning


Ordförande

Lars Thörnvall