Begäran om utträde ur BBK eller uppsägning av båtplats

Villkor för uppsägning är reglerat i stadgarna.


Begäran om utträde ur BBK eller uppsägning av båtplats

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen före den 31 dec och är därmed omedelbart skild från sitt medlemsskap. Eventuella förfallna avgifter skall dock erläggas enligt styrelsens beslut.

Om uppsägningen kommer klubben tillhanda efter den 31 dec anses nytt medlemsår påbörjat och medlemsavgift skall erläggas för det påbörjade året. 


Om du önskar kan du stå kvar som medlem utan båtplats, V.V markera det i formuleret.

Du kommer att få bekräftelse via e-post att vi mottagit din uppsägning.


Fyll i formuleret nedan.

  • Begäran om utträde eller uppsägning av båtplats.
  • Namn
  • Emailadress (Den som ni har lämnat till BBK)
  • Medlemsnummer
  • Båtplats
 
 
 
 
 
 
 
 


Fungerar det inte och du behöver hjälp kontakta någon i BBK styrelse

För medlemmar om inte har åtkomst till Internet kontakta någon i styrelsen så hjälper de er att rapportera in er frånvaro via den här sidan.