Historik

Botkyrka Båtklubb bildades 1964 som en ideell förening vackert belägen på Albysjöns västra sida med utsikt upp mot Myrstuguberget och Flottsbrobacken. Båtklubben är i första hand en motorbåtsklubb med en del roddbåtar och kanoter och ska inte jämställas med en marina.

Klubben har idag ca 140 medlemmar och ca 120 motorbåtar. Klubben härbärgerar även Botkyrka Sjöscouter.

Botkyrka Båtklubb (BBK) har till syfte att främja medlemmarnas båtintresse och verka för goda förhållande inom klubben.

Båtklubben har som övrig målsättning att arbeta för god gemenskap och trevnad bland medlemmarna. Detta gäller både till sjöss och på land. BBK är ansluten till Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) och därigenom till Svenska båtunionen (SBU) som bildades 1928.

Inloppet till Albysjön från Mälaren går under Fittjabron och Vårbybron som är fasta broar med maximal höjd av 3,6m vid medelvattenstånd och ett djup av c:a 2mtr.

Klubben har en väl fungerande hamnanläggning med upptagningsplats. På hamnområdet finns klubbstugan "Grönan", hamnkontor och toaletter med dusch samt en nybyggd bastu.

Förutom de gemensamma arbetsdagarna på höst och vår, samt vid sjösättning och upptagning av båtarna kan även fest anordnas i klubbstugan.
Klubben anordnar vid behov utbildning till förarbevis som är ett krav för medlemskap.

Båtklubben har en genomtänkt miljöpolicy, en mindre miljöstation på hamnområdet, där allt miljöfarligt avfall tex - oljor, oljefilter, etc separeras från varandra och regelbundet transporteras till en miljöanläggning för destruktion.