Ansöka om medlemskap

När medlemskap och båtplats erbjudits, uttas en inträdesavgift som ett

engångsbelopp, dessutom debiteras medlemsavgift och båtplatsavgift årligen. Båtplatsavgiften varierar utifrån storlek på båt.
Avgifterna inkluderar sjösättning, upptagning och vinterförvaring.

Dock har klubben blivit tvungen att ta ut en extra avgift för de båtar som sjösätts och torrsätts via kranbil då kostnaderna har ökat.

Styrelsen behandlar ansökan enligt kö ordning och båtstorlek i förhållande till ledig båtplats. Er ansökan kommer att behndlas på nästa klubbmöte, efter det kommer någon från styrelsen att kontakta er.


Permanent medlemskap erhålls efter 1 års prövotid.


Styrelsen kan hindra permanent medlemskap om medlem inte efterföljer stadgar, anvisningar eller bestämmelser som klubben fastlagt. Båt och utrustning ska då omgående avlägsnas från klubbområdet. Inträdesavgiften återbetalas ej.


OBS!

För att ansöka om medlemskap och båtplats i Botkyrka Båtklubb måste ni ansöka via den här WEB sidan, för ansöka klicka på Knappen nedan!


To apply for membership and boat space in Botkyrka Boat Club you must apply via this WEB page, to apply click on the button below!Mvh Botkyrka Båtklubb