Underhållsplan 2023


Innan sjösättning

 • Upptagning och tvätt av isätarna.
 • Tvätt av samtliga bryggor
 • Bom på brygga 5
 • Placera ut vattenslangarna
 • Kontrollera vagnarna
 • Kontroll domkraft

 

Underhåll under säsongen

 • Målning av klubbhuset.
 • Renovering brygga 6 (Piren)
 • Brygga 4
 • Servicebryggan (Toabryggan)
 • Snickarboden