Mötestider 2022

Datum

tid

Vad

Övrigt

19 januari

19.00

Styrelsemöte

 

16 februari

19.00

Styrelsemöte

 

27 februari

14.00

Årsmöte

 Alla medlemmar

16 mars

19.00

Styrelsemöte

 

13 april

19.00

Styrelsemöte

 

20 april

14.00

Sjösättningsmöte

Alla medlemmar

7 maj

 07.00

Sjösättning

Alla medlemmar

11 maj

19.00 Styrelsemöte  

21 maj

 09.00  Städdag Alla medlemmar

16 juni

19.00 Styrelsemöte

 

10 augusti

19.00

Styrelsemöte

 

15 september

19.00 Styrelsemöte  

17 september

14.00

Upptagningsmöte

 Alla medlemmar

1 oktober

07.00 Upptagning

 Alla medlemmar

12 oktober

19.00 Styrelsemöte  

17 november

19.00

Styrelsemöte (Budget)

 

9 december

19.00

Styrelsemöte