ANSÖKAN

Botkyrka båtklubb har som krav att medlemmar ska inneha nautisk kompetens!
Med nautisk kompetens menas följand
» Förarbevis
» Kustskepparexamen
» Eller högre utbildning

Styrelsen behandlar ansökan enligt kö ordning och båtstorlek i förhållande till ledig båtplats.

När medlemskap och båtplats erbjudits, uttas en inträdesavgift som ett engångsbelopp, dessutom betalas en medlemsavgift och båtplatsavgift årligen. Båtplatsavgiften varierar utifrån storlek på båt. Avgifterna inkluderar sjösättning, upptagning och vinterförvaring.

Dock har klubben blivit tvungen att ta ut en extra avgift för de båtar som sjösätts och torrsätts via kranbil då kostnaderna har ökat.

Permanent medlemskap erhålls efter 1 års prövotid.

Styrelsen kan hindra permanent medlemskap om medlem inte efterföljer stadgar, anvisningar eller bestämmelser som klubben fastlagt. Båt och utrustning ska då omgående avlägsnas från klubbområdet. Inträdesavgiften återbetalas ej.

Er ansökan kommer att behndlas på nästa klubbmöte, efter det kommer någon från styrelsen att kontakta er.

Mvh BBK

OBS!
För att ansöka om medlemskap och båtplats i Botkyrka Båtklubb
måste ansökan komma via länken nedan!

To apply for membership and boat space in Botkyrka Boat Club the application must come via the link below!

Köanmälan till Botkyrka Båtklubb via (batunionen.se)

 


Se också bilden nedan som visar hur ni skapar ett konto för att kunna göra en ansökan. 

Öppna er mailbox, ni har nu fått ett mail från Svenska Båtunionen med en länk att registrera er ansökan

Tack för er ansökan :-)