Botkyrka Båtklubbs avgifter.

Inträdesavgift
3.000 Skr

Årsavgift/Medlemsavgift
900 Skr

 

 

Bryggavgift/Platsavgift (Inkl.Sjösättning, upptagning)
Nytt : Båtar som går med kran debiteras extra från 2022.
                          
Brygga 1 = 1.400:-     
Brygga 2 = 1.400:-                                                               
Brygga 3 = 1.930:-     
Brygga 4 = 2.395:-                                                                 
Brygga 5a insida = 2.395:-                                                   
Brygga 5b utsida stor= 3.395:-  fr pl. 516-532 + 500A         
Brygga 6 = 3.395:-,      

Bojplats = 3.395:-           
Långsidesplats 537 = 6.920:-
Vagn 550:-
Vagn lång (längre än xx meter) 1650:- 

Avgifter Vinter/sommarliggare                           
Båt upp till 7m = 4400:-                       
Båt över 7m till 9m = 5500:-                       
Båt över 9m = 6600:-                             
Tillfällig sommarplats eller enl kontrakt kan veckoavgift tas ut = 220:-/vecka  


Extraavgifter

  • - Obligatorisk närvaroplikt vid sjösättning/upptagning, vid utebliven närvaro.
      1100 kr

  • - Utebliven arbetsplikt
      1650 kr

  • - Uppställning på eget bevåg så båt måste flyttas.
      1100 kr

  • - Sjösättning eller upptagning av båt med hjälp av klubbens traktor utöver ordinarie tid debiteras med 1100 Kr