Information om Torrsättning

Hej alla BBK’are

Information om Torrsättning lördagen 2021-10-16

Då det fungerade bra att dela upp tiderna per kvarter vi förra torrsättningen 2020 fortsätter med den rutinen! Avprickning sker som vanligt på hamnkontoret med början klockan 06.00.

Upptagningen börjar 07.00 både med kran och vagnbåtar.

 • Kvarter 1, kvarteret närmast klubbhuset (Grönan) ska finnas på plats 07.00.
 • Kvarter 2, det räcker om ni finns på plats 09.30.
 • Kvarter 3, klockan 12.00

Klubbhuset (Grönan) kommer att öppnas klockan 09.00 men kommer att ha begränsat utbud på varor till försäljning. De kommer att finnas korv, kaffe bullar och dricka. Inga smörgåsar detta år, så ta gärna med egna mackor.

OBS! Endast Swish betalning!

Med vänlig hälsning
Lars Thörnvall

Ordförande

VÄGLEDNING INFÖR BÅTUPPTAGNING 2021

Att vid upptagning av sin båt inte aktivt vara delaktig med att tex vrida in båten mot bockarna, ha koll på placering av bockarna, ev. pallningsvirke osv utan stå på sidan av som åskådare är inte okey!
Botkyrka båtklubb är en klubbverksamhet och ingen Marina.

Det är många gånger bortkastad och onödig tid att höja, sänka och höja igen för att båtägaren inte har ordning på sina båtbockar/vagn. Kranen kostar mycket pengar varje timma.

Förra årets båtupptagning hade vi ett bra upplägg på arbetet vilket nästan halverat tiden mot tidigare år så förhoppningen är att vi kan upprepa den bedriften även 2021.
Alla behöver hjälpa till även efter din båt kommit upp på land.

Att göra och tips för en smidigare båtupptagning

1.Ta fram dina båtbockar och ev. pallningsvirke i god tid till din anvisade plats på hamnplan.  En översikt över hamnplanen var respektive båt ska ligga sätts upp av hamnkapten  i klubbhuset, där kan du se var din båt är tänkt att läggas upp.

 • Kolla igenom bockarna så att de är hela och smörj upp ev. skruvar och rörliga delar.
 • Sänk ned alla stöttorna i botten så de är redo att snabbt justeras in efter båten.
 • Tänk också på att bockarna ska kunna flyttas snabbt/enkelt och då inte ramla i bitar.

2. Var med på när det börjar bli din tur att ta upp båten, det kan bli snabba ändringar i turordningen. För att kranföraren ska ha god sikt vid lyften brukar vi börja med båtarna i bortre bakre raden för att sist ta dem närmast kranen i varje kvarter. Men det är kranföraren som bestämmer turordningen beroende på kranens räckvidd och kapacitet.

 • Förbered din båt med en längre tamp (ca 10m) som fästes i för eller akter knappen, för att under lyftet kontrollera och snurra båten i rätt riktning.
 • Se till att ha rätt verktyg på dig för att kunna justera båtstöttorna senare.


3. När du kört fram din båt till bryggan och lyftslinget sänkts ned i vattnet framför din båt, så skjuts båten förhand framåt in mellan slingen. Kranföraren slipper då flera förflyttningsmoment med kranen (spar tid!) 4 personer står på båten och håller lyftslinget på plats (båtägaren ska anvisa slingens placering).

 • Viktigt här är att man ser till att hålla båten i plant läge när slinget spänns upp, annars kommer båten upp snett och hamnar då också snett på bockarna.
 • Prata sinsemellan och med kranvinkaren när det är klart att lyfta båten.


4. Båtägaren/någon klubbkompis tar den förberedda tampen och hjälper till att snurra båten i rätt läge(aktern ut mot körvägen)

 • När båten närmar sig bockarna visar båtägaren var bockarna ska placeras i förhållande till båten.
 • 4 personer (2 på var sida respektive båt bock) justerar in båtbockarna och kollar upp att tex stöttor inte hamnar mitt för lyftslinget.
 • Prata med varandra och kranvinkaren när bockarna står i rätt läge och båten kan sänkas ned på plats.
 • Båten ska inte behöva sänkas ned mer än en gång om det är ordning på uppställnings material och placering.
 • När båtens köl står stadigt på båda bockarna justeras stöttorna vid båtens akter.
 • Nu står båten fast så lyftslinget kan tas loss, de främre stöttorna kan justeras in när slinget är borta! (spar mycket tid) OBS, det gäller ej båtar av snip modell.

Vi kommer även i år ha 2 stycken tvåmanna lag med 2stycken lösa stöttor för att snabbt kunna stötta upp aktern på båten om det blir det minsta strul med bockstöttorna så att båten står snett på bockarna osv...

Dessa 2 personerna kommer att snabbt hjälpa till att få ordning på båtens stöttning tillsammans med båtägaren så de kan gå vidare till nästa båt.

När båtarna börjat komma upp och på plats så är det inte okey att börja konservera båtmotorer eller rentav täcka in båten förrän alla båtar är upptagna.

Glöm inte bort att vi är en båtklubb, så alla hjälps åt!  
Bra om vi också kan lösa av varandras arbetsuppgifter. Alla kan inte hjälpa till med ett båt lyft men däremot hjälpa till att tex få fram båtarna i ett jämnt flöde till kranlyftet.

Styrelsen, Botkyrka Båtklubb