ANSÖKAN

Botkyrka båtklubb har som krav att medlemmar ska inneha nautisk kompetens!
Med nautisk kompetens menas följand
» Förarbevis
» Kustskepparexamen
» Eller högre utbildning

Styrelsen behandlar ansökan enligt kö ordning och båtstorlek i förhållande till ledig båtplats.

När medlemskap och båtplats erbjudits, uttas en inträdesavgift som ett engångsbelopp, dessutom betalas en medlemsavgift och båtplatsavgift årligen. Båtplatsavgiften varierar utifrån storlek på båt. Avgifterna inkluderar sjösättning, upptagning och vinterförvaring. Permanent medlemskap erhålls efter 1 års prövotid.

Styrelsen kan hindra permanent medlemskap om medlem inte efterföljer stadgar, anvisningar eller bestämmelser som klubben fastlagt. Båt och utrustning ska då omgående avlägsnas från klubbområdet. Inträdesavgiften återbetalas ej.

Er ansökan kommer att behndlas på nästa klubbmöte, efter det kommer någon från styrelsen  att kontakta er.

Mvh BBK

För att ansöka om medlemskap och båtplats i Botkyrka Båtklubb
Klicka på länken nedan.

BAS Köanmälan (batunionen.se)

 


Se också bilden nedan som visar hur ni skapar ett konto för att kunna göra en ansökan.